Fiscale begrippen

Abc van de boekhouder

Hier vindt u een overzicht van enkele fiscale begrippen die voor een ondernemer belangrijk zijn.

Keuze tussen éénmanszaak of vennootschap

Elke zelfstandige of vrij beroeper wordt vanaf het begin van zijn activiteit geconfronteerd met de vraag : in welke vorm wil en kan ik mijn onderneming voeren ? Eénmanszaak of vennootschap ?

Bij het nemen van de juiste beslissing komen diverse elementen kijken. Elke situatie is anders, dus een standaardoplossing bestaat niet.

Hierna geven wij een overzicht van de verschillende elementen die van belang kunnen zijn bij het bepalen van de uitbatingsvorm.

Elke onderneming is onderhevig aan ondernemingsrisico’s. Een éénmanszaak heeft geen aparte rechtspersoonlijkheid, dit in tegenstelling tot een vennootschap. Bij een éénmanszaak is er dus geen splitsing tussen het privé vermogen en het ondernemingsrisico. Werkt u dus met een éénmanszaak, dan draagt u dus persoonlijk integraal het ondernemingsrisico en bent u onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk en staat u met uw volledige persoonlijke vermogen in voor alle verbintenissen van de onderneming. Bij een vennootschap is de aansprakelijkheid van de aandeelhouders beperkt en dit tot de inbreng in het kapitaal die zij gedaan hebben.
Bij een eventueel faillissement van de vennootschap, kan het privé vermogen van de aandeelhouders niet worden aangesproken. Op deze regel zijn natuurlijk uitzonderingen, zoals onderkapitalisatie van de vennootschap bij de oprichting en slecht bestuur van de zaakvoerder. Voor uitoefenaars van sommige vrije beroepen kan een vennootschap niet gebruikt worden om de beroepsaansprakelijkheid te ontwijken.

Naast het afschermen van het privé vermogen tegen de ondernemingsrisico’s, spelen ook fiscale motieven een rol bij de keuze voor een vennootschap. Door te werken met een vennootschap, is het immers mogelijk de fiscale en parafiscale druk op het persoonlijk inkomen te verminderen of onder controle te houden.

Wanneer de winsten belangrijk zijn, is het hoogste tarief in de vennootschapsbelasting 29,58%, waar in de personenbelasting het hoogste marginaal tarief 50% bedraagt + gemeentebelasting. Het marginaal tarief is het tarief waaraan de hoogste inkomensschijf wordt belast. Het tarief in de vennootschapsbelasting zal door de taks shift nog verder dalen.
Daarenboven komt dat de winsten of baten onderhavig zijn aan sociale bijdragen. Deze bedragen 20,5% van het netto jaarlijks inkomen.
Door gebruik te maken van een vennootschap kan u optimaal gebruik maken van de splitsing van uw inkomen tussen de vennootschap en u persoonlijk.
Verder kan u via een vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen uit de winsten van de vennootschap. De opbouw van dit aanvullend pensioen is onderhevig aan een aantal voorwaarden en een plafond.
U kan ook een deel van uw inkomen in de vorm van een onroerend inkomen opnemen, wat minder zwaar belast wordt in de personenbelasting en waarvan nog een aantal bedragen kunnen afgetrokken worden in de personenbelasting. De betaalde huur is voor de vennootschap een 100% aftrekbare uitgave. Ook hier heeft de fiscale administratie een plafond opgelegd.
Indien u een tegoed heeft op uw vennootschap, en binnen de wettelijke voorwaarden en grenzen, kan u als bedrijfsleider op dit tegoed een intrest aanrekenen. Deze intresten zijn binnen deze voorwaarden en grenzen fiscaal aftrekbaar voor de vennootschap en dient er 30% roerende voorheffing ingehouden te worden. Na deze inhouding dienen deze intresten niet meer aangegeven te worden in de personenbelasting.
Een vennootschap heeft niet natuurlijk niet alleen voordelen. De oprichtingskosten en administratieve kosten tijdens de duur van de vennootschap zijn duurder dan bij een éénmanszaak. Op uitbetaalde dividenden dient een roerende voorheffing van 30% ingehouden te worden.
Dit hoge tarief kan gemilderd worden door het aanleggen van liquidatiereserves. Dit is echter voorbehouden voor kleine vennootschappen en is onderhevig aan bepaalde spelregels.
Zoals reeds gesteld, is elke situatie anders en moet elke situatie individueel bekeken en geadviseerd worden om tot de meest opportune werkingsvorm te komen.

Deze website maakt beperkt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om paginabezoeken te analyseren. Door verder te gaan op de website gaat U akkoord met het gebruik van cookies.

» Privacy Policy

» Cookie Policy

X SLUIT MELDING