Fiscale begrippen

Abc van de boekhouder

Hier vindt u een overzicht van enkele fiscale begrippen die voor een ondernemer belangrijk zijn.

Voorafbetalingen

Elke zelfstandige of vennootschap die een belastbare winst realiseert in een betreffend boekjaar, dient belastingen te betalen in de personenbelasting of vennootschapsbelasting.

Hierbij is het van belang dat indien er belastingen verschuldigd zullen zijn, om de gepaste voorafbetaling op de uiteindelijke verschuldigde belasting in te plannen.

Wordt dit niet gedaan, is een vermeerdering verschuldigd. Deze vermeerdering is niet verschuldigd voor zelfstandigen in hun eerste drie jaren in hoofdberoep. Kleine vennootschappen dienen in hun eerste drie boekjaren ook geen vermeerdering te betalen.

De uit te voeren voorafbetaling wordt geraamd op basis van de belastbare inkomsten van het boekjaar. Het bedrag is uiteraard afhankelijk of het om personenbelasting of vennootschapsbelasting.

De geraamde voorafbetaling kan op vier momenten gestort worden, met name 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december.

Afhankelijk van de datum van de voorafbetaling, zijn aan deze datums voordelen (bonificatie) verbonden. Hoe vroeger in het jaar vooraf betaald wordt, hoe hoger het voordeel.

Het percentage van het voordeel kan verschillend zijn van jaar tot jaar.

Indien op het einde van het boekjaar blijkt dat er teveel is voorafbetaald, zijn er twee mogelijkheden met dit overschot aan voorafbetaling.

De eerste mogelijkheid is om het gewoon bij het aanslagbiljet te laten terugbetalen.

De tweede mogelijkheid, welke de voorkeur geniet, is om het overschot te laten overdragen naar het volgende boekjaar. Op deze manier kan het overschot, wat in het jaar van voorafbetaling geen voordelen meebrengt, in het volgende boekjaar als eerste voorafbetaling aangemerkt worden, waarop dan het hoogste voordeel in het volgende boekjaar kan genoten worden.

Indien er tijdens het boekjaar naar aanleiding van bijzondere omstandigheden opgemerkt wordt dat de reeds uitgevoerde voorafbetaling te hoog was, kan tijdens het jaar zelf gevraagd worden deze voorafbetaling terug te betalen.

Vennootschappen, zelfstandigen en particulieren kunnen vooraf betalen op rekening BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen.

Bij een eerste voorafbetaling wordt het ondernemingsnummer vermeld in de zone mededeling.

Na een eerste voorafbetaling zal de Dienst Voorafbetalingen normaliter overschrijvingsformulieren toesturen welke u tegen de betreffende vervaldag kan gebruiken. Op deze overschrijvingsformulieren staan het juiste rekeningnummer en gestructureerde mededeling vermeld.

Daar er steeds een paar werkdagen verlopen tussen de betalingsopdracht en de uitvoering ervan, is het aanbevolen niet te wachten tot de vervaldag om de betaling uit te voeren. Betalingen die na de vervaldatum voor dat kwartaal bij de Dienst Voorafbetalingen toekomen, worden automatisch voor de volgende periode geboekt.

Deze website maakt beperkt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om paginabezoeken te analyseren. Door verder te gaan op de website gaat U akkoord met het gebruik van cookies.

» Privacy Policy

» Cookie Policy

X SLUIT MELDING