top of page
  • Lambregts & Robben

Eerste fase van de fiscale hervorming

Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, publiceerde vorig jaar een blauwdruk van de brede fiscale hervorming die ons belastingstelsel de volgende jaren drastisch zal veranderen. Eind 2022 besliste de regering reeds om een eerste fase van deze hervorming verder uit te werken. Hoewel het nog wachten is op een definitief akkoord stelde de minister eerder dit jaar reeds deze eerste fase voor. We zetten enkele opmerkelijke beslissingen op een rijtje.


Opbouw aanvullend pensioen

Eind vorig jaar voerde de regering reeds een belangrijke wijziging door met betrekking tot de Individuele Pensioentoezegging (IPT). Nu neemt ze ook het Vrij Aanvullend Pensioen in het vizier. Het systeem wordt niet afgeschaft maar ondergaat een flinke hervorming, waarbij de bekende 80%-regel wordt afgevoerd. Deze regel legt de maximale stortingen die u als zelfstandige kan doen vast. Dit zou vervangen worden door een algemeen percentage op het loon. Dit percentage moet nog bekendgemaakt worden.


Kapitaalaflossingen

Kapitaalaflossingen van leningen die specifiek worden aangegaan voor de aankoop van een tweede (of volgend) verblijf of een opbrengsteigendom zullen niet langer aftrekbaar zijn in de personenbelasting. Belangrijk detail: dit zou enkel gelden voor nieuwe leningen afgesloten vanaf 1 januari 2024, en dus niet voor reeds lopende contracten. Momenteel zijn deze aflossingen nog aftrekbaar voor 30%, met een maximum van 2.350 euro.

In het voorstel wordt enkel gesproken over kapitaalaflossingen. De intrestaftrek zou dus wel behouden blijven.


DBI-aftrek

Het systeem van de DBI-aftrek (Definitief Belaste Inkomsten) bepaalt dat bedrijven die aandelen aanhouden van andere bedrijven, onder bepaalde voorwaarden, de ontvangen dividenden op deze aandelen mogen vrijstellen in hun vennootschapsbelasting. Op deze manier wordt een dubbele belasting geneutraliseerd.

In de hervorming van de minister wordt echter een belangrijke voorwaarde toegevoegd die bepaalt dat het om een duurzame investering moet gaan. Wat er hieronder precies verstaan wordt, is nog niet duidelijk. Alleszins, een loutere belegging zal niet meer van deze DBI-aftrek kunnen genieten.


Effectenrekening

Sinds 26 februari 2021 zijn houders van een effectenrekening, met een bedrag hoger dan 1 miljoen euro, een extra taks verschuldigd van 0,15% op de waarde van deze rekening. Deze taks wordt verdubbeld naar 0,30%.


Voorgestelde wijzigingen zijn nog onder voorbehoud.


Voor alle andere mogelijke wijzigingen verwijzen we u graag door naar de officiële blauwdruk van de minister.


We houden u uiteraard graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Comments


bottom of page