top of page
  • Lambregts & Robben

Energiesteun voor zelfstandigen

Om ondernemers, in deze tijden van stijgende energieprijzen, financieel wat meer ademruimte te geven heeft de overheid beslist om onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling van sociale bijdragen toe te kennen.


Heeft de energiecrisis een belangrijke impact op je zelfstandige activiteit en kan je ook aantonen dat je energiefactuur sterk is gestegen? Dan kan je een aanvraag indienen om uitstel te bekomen. In dit geval betaal je het vierde kwartaal van 2022 ten laatste op 15 december 2023. Dit geldt voor elke zelfstandige, ongeacht of je bent aangesloten in hoofd- of bijberoep. Hou er wel rekening mee dat de fiscale aftrekbaarheid van je premie VAPZ in dit geval komt te vervallen.


In uitzonderlijke gevallen is het eveneens mogelijk om een volledige vrijstelling te bekomen van je sociale bijdragen voor het vierde kwartaal. Uiteraard moet in dit geval zeer duidelijk aangetoond worden dat de huidige energieprijzen een ernstige bedreiging zijn voor je zelfstandige activiteit. Ook hier komt de fiscale aftrekbaarheid van je VAPZ te vervallen.


Indien hogere energiekosten je belastbaar resultaat dermate beïnvloeden dat het verwachte resultaat van 2022 (veel) lager zal liggen dan het bedrag waarop je sociale bijdragen worden berekend, vraag dan zeker een vermindering van deze bijdrage aan.


Tot slot, wanneer je effectief je activiteiten tijdelijk moet stopzetten omwille van hoge energieprijzen, heb je mogelijks recht op een overbruggingsuitkering. Dit is het geval wanneer je minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen je zaak hebt moeten sluiten. Je mag in deze periode geen andere uitkeringen hebben ontvangen.


Hiernaast heeft ook de Vlaamse Gewest enkele steunmaatregelen uitgewerkt. Denk je in aanmerking te komen voor één van deze maatregelen, zowel federaal als gewestelijk, of heb je hierover nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren. Samen bekijken we je dossier en helpen je graag met het indienen van je aanvraag.


Comments


bottom of page