top of page
  • Lambregts & Robben

Financiële veiligheid inbouwen? Zo voorkomt u cashflowproblemen

Als kmo moet u leveranciers, medewerkers en allerhande vaste en variabele kosten betalen. Daarvoor hebt u uiteraard geld nodig. Maar hoeveel werkkapitaal heeft uw bedrijf precies nodig om goed te kunnen functioneren? En hoe kunt u cashflowproblemen gericht aanpakken?


Wat is werkkapitaal?


Het werkkapitaal (ook wel het nettobedrijfskapitaal genoemd) is de financiële veiligheidsmarge waarmee een organisatie de tijd overbrugt die nodig is voor de omzetting van voorraad en handelsvorderingen in cash. De behoefte aan werkkapitaal is het bedrag dat u nodig hebt om de exploitatiecyclus van uw bedrijf te financieren, van de aankoop van goederen tot de ontvangst van de opbrengst uit de verkoop.


Elke onderneming is gebaat bij een strikte opvolging van de cashflow, ongeacht de omvang of aard van de activiteiten van de organisatie.


Cash Conversion Cycle


De Cash Conversion Cycle is de periode die loopt van de betaling van grondstoffen tot het moment dat u uw geld ontvangt voor verkochte goederen. U doet er goed aan deze tijd zo kort mogelijk te houden. Het wil namelijk zeggen dat uw werkkapitaal snel binnenkomt, en u dus geen cashflowprobleem ontwikkelt.


Efficiënt voorraadbeheer als wapen tegen cashflowproblemen


Wil u niet in de problemen komen met uw werkingsmiddelen, dan is voorraadbeheer cruciaal. Uw voorraad heeft namelijk een direct effect op uw werkkapitaal. Het zijn goederen die nog niet verkocht zijn, maar waarvoor u wel betaald hebt met geld dat u dus niet kunt gebruiken om medewerkers en leveranciers te betalen.


Uw voorraad moet in evenwicht zijn wil u cashflowproblemen vermijden. Een kritische doorlichting van uw voorraad helpt hierbij. Welke goederen moeten te allen tijde in het magazijn aanwezig zijn? En welke zijn meer seizoens- of periodegebonden? Betrek uw dienst aankoop en sales hierbij. Zij kunnen u hierin perfect adviseren. Vermijd, ten slotte, zogenaamde winkeldochters (producten die heel lang in het magazijn blijven liggen) door op tijd en stond een stockverkoop te organiseren.


Comments


bottom of page