top of page
  • Lambregts & Robben

Fiscale injectie voor vrachtwagens op waterstof of elektriciteit

Bij de redactie van dit artikel was “de wet houdende de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit” net goedgekeurd door het parlement. Veel aandacht gaat daarbij naar de elektrische bedrijfswagens, maar de wet bevat ook héél interessante bepalingen voor de eigenaars van vrachtwagens.


Investeringsaftrek


De investeringsaftrek laat u toe om een bepaald percentage van de investering die u deed, van uw belastbare winst af te trekken, bovenop de afschrijvingen van de investering. U koopt iets van 100 euro, u krijgt 8 % investeringsaftrek: u mag de 100 euro afschrijven en daar bovenop mag u in het jaar van de investering ook nog eens 8 euro in aftrek brengen van uw belastbaar inkomen.


In principe ligt de investeringsaftrek op 8%, maar er bestaan allerlei afwijkende tarieven. Bovendien verhoogde de regering naar aanleiding van de coronacrisis, het percentage voor de zelfstandige ondernemers en kmo’s naar 25%, en dit voor alle vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht van 12 maart 2020 tot en met 31 december 2022.


Voor vrachtwagens


In de nieuwe wet komt er nu ook een bijzondere en verhoogde investeringsaftrek voor ‘koolstofemissievrije vrachtwagens en tankinfrastructuur voor blauwe, groene en turquoise waterstof en elektrische laadinfrastructuur’. Die verhoogde aftrek geldt niet alleen voor de zelfstandige ondernemers en kmo’s, maar ook voor de grote vennootschappen.


De investeringen genieten in eerste instantie een verhoogde investeringsaftrek van 13,5% (i.p.v. 8%), maar die aftrek wordt ook nog eens verhoogd met:


• 21,5 percentpunten, voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht in 2022 of 2023;

• 16 percentpunten, voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht in 2024;

• 10,5 percentpunten, voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht in 2025;

• 5 percentpunten voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht in 2026.


Anders gesteld, de verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in koolstofemissievrije vrachtwagens en tankinfrastructuur bedraagt :


• in 2022: 35,0%

• in 2023: 35,0%

• in 2024: 29,5%

• in 2025: 24,0%

• in 2026: 18,5%

• in 2027: 13,5%


Om te vermijden dat deze maatregel als verboden staatssteun gekwalificeerd zou worden door de Europese Commissie, is de investeringsaftrek beperkt tot het bedrag van de maximale steunintensiteit, zijnde 15 miljoen euro. Met een tarief in de vennootschapsbelasting van 25% komt dit neer op een maximale investeringsaftrek van 60 miljoen euro.


De investeringsaftrek wordt niet toegestaan als de belastingplichtige:


• nog achterstallige RSZ-schulden heeft

• een onderneming in moeilijkheden is

• een bevel tot terugvordering van staatssteun heeft uitstaan, of

• al gewestelijke steun heeft gekregen voor deze vaste activa.


De definitie van ‘vrachtwagen’ komt overeen met de definitie uit de verkeersbelasting: elke vrachtwagen, aanhangwagen- of opleggertrekker, van categorie N1 (tot 3,5 ton), N2 (3,5 tot 12 ton) of N3 (boven 12 ton), zoals gedefinieerd in het Technisch Reglement Voertuigen, en die bij de inschrijving de code ‘CV = vrachtwagen’ of ‘TR = trekker’ krijgt.


Keerzijde van de medaille


Om de omschakeling naar groene vrachtwagens nog wat meer te pushen en wellicht ook wel om de verhoogde investeringsaftrek te bekostigen, wordt de bestaande vrijstelling van de bijzondere accijns voor professionele diesel (beperkt) afgebouwd over dezelfde periode. De vrijstelling (in de vorm van een terugbetaling), wordt vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs verlaagd tot 202,0665 per 1 000 liter vanaf 1 januari 2026.


Comments


bottom of page