top of page
  • Lambregts & Robben

Fitness met begeleiding aan 6%?

Fitnesscentra en personal coaches zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Of je nu enkel je conditie wil bijschaven, specifiek aan krachttraining wil doen of gewoon een avondje aan die gezonde geest in dat gezond lichaam wil werken, iedereen vindt wel een accommodatie die aan zijn of haar behoeften voldoet. Maar of deze dienst recht heeft op een verlaagd BTW-tarief van 6%, dat is nog niet duidelijk.


Onlangs gaf het Europese Hof van Justitie, naar aanleiding van een rechtszaak voor de rechtbank van eerste aanleg in Gent, enkele richtlijnen mee. De vraag blijft nu welk standpunt de Belgische fiscus hieromtrent zal innemen. Voorlopig is dit nog onduidelijk.


Volgens het Europese Hof kunnen fitnesscentra in aanmerking komen voor het verlaagd tarief van 6% indien de verstrekte begeleiding, individueel of in groep, verband houdt met het gebruik van de accommodatie én noodzakelijk is voor de beoefening ervan. Verder bepaalt het Hof dat het verlaagd tarief eveneens kan toegepast worden indien de begeleiding bijkomend is bij het gebruik van de accommodatie (of het recht op dit gebruik).


Wat doet Belgische fiscus?


Samengevat lijkt het dus dat er slechts 6% BTW verschuldigd is op formules die de fitnesscentra aanbieden waarbij de begeleiding bijkomstig is aan het gebruik van de accommodatie óf waarbij de begeleiding noodzakelijk is voor de sportbeoefening. Maar wat denkt de Belgische fiscus hiervan?


Dat is voorlopig nog koffiedik kijken. De kans bestaat dat de administratie haar standpunt aanpast en het verlaagd BTW-tarief accepteert indien aan één van de twee voorwaarden van het Hof is voldaan. Maar net zozeer bestaat de mogelijkheid dat de Belgische wetgever de toegang tot en het gebruik van de sportinfrastructuur in zijn geheel uit de lijst van de verlaagde BTW-tarieven schrapt. In dit laatste geval is er altijd 21% BTW verschuldigd.


Proactief het verlaagd tarief toepassen op je facturatie, in afwachting van een definitief standpunt van de fiscus, is niet aangewezen. Hetzelfde geldt indien je van mening bent dat je in 2020, 2021 en 2022 teveel BTW hebt afgedragen en je deze reeds wil terugvorderen.


Beter is het om voorlopig het definitieve standpunt van de administratie af te wachten. Hiervoor heb je nog de tijd tot het najaar van 2023. Bij het uitblijven van dit standpunt kan het aangewezen zijn het teveel betaalde bedrag van de vorige jaren alvast op te nemen in de BTW-aangifte maar ze nog niet terug te vragen.


We houden jullie graag op de hoogte indien er meer duidelijkheid is over deze materie.Comments


bottom of page