VISIE

Ons kantoor heeft tot doel de klant tijdens de gehele levensloop van zijn onderneming te begeleiden en te adviseren. Ons streven is ondermeer de boekhouding zodanig te organiseren dat die niet enkel vanuit fiscaal oogpunt in orde is maar ook, rekening houdend met de specifieke behoeften van de bedrijfsleiding, als beleidsinstrument en informatiebron fungeert.

Voor starters trekken wij deze aanpak resoluut door. Wij begeleiden de starter bij de opstart en de studie van de haalbaarheid van het project. Eens de kogel door de kerk, zorgen wij voor alle administratieve verplichtingen die gepaard gaan met de opstart van de onderneming. We denken hierbij aan de begeleiding bij de notaris, inschrijven in de Kruispuntbank Ondernemingen, sociaal verzekeringsfonds, sociaal secretariaat, enz.

Bij het afsluiten van het boekjaar, stellen wij uitgebreide jaarrapporten op met diverse details, zowel vanuit fiscaal als bedrijfseconomisch oogpunt. In de loop van het boekjaar worden regelmatig tussentijdse situaties opgesteld, om kort op de bal te kunnen spelen.

Wij adviseren ons cliënteel niet alleen op boekhoudkundig vlak, maar zijn tevens actief als belastingconsulenten. Bovendien adviseren wij op ruimer vlak m.b.t. vennootschapsrecht (bv. Keuze vennootschapsvorm), successieplanning, overname en overdracht van ondernemingen, waardebepaling van aandelen, enz.

Alle medewerkers van het kantoor worden permanent opgeleid en bijgeschoold, zodat zij altijd adequaat en up to date kunnen werken in de verschillende dossiers.

Deze website maakt beperkt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om paginabezoeken te analyseren.
Door verder te gaan op de website gaat U akkoord met het gebruik van cookies.

» privacyverklaring       X SLUIT MELDING
Schorvoortstraat 11, B-2300 Turnhout    l    +32 (0)14 439 660    l    info@lambregts.be    l    Copyright © 2019 Lambregts & Robben Turnhout
NADRUK.BE
DOSSIER PORTAAL