top of page
  • Lambregts & Robben

Nieuwe procedure voor gemengde belastingplichtigen

De BTW administratie onderscheidt twee soorten handelingen. Ten eerste zijn dit handelingen waarover BTW verschuldigd is. Voor aankopen die betrekking hebben op deze handelingen heeft de belastingplichtige ook recht op aftrek van BTW. Hiernaast kent de administratie ook handelingen die vrijgesteld zijn van BTW. Aankopen die gerelateerd zijn aan deze handelingen kennen geen recht op aftrek.


Sommige belastingplichtigen voeren zowel handelingen uit die onder de BTW wetgeving vallen als handelingen die daarbuiten vallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een arts die zowel medische als esthetische ingrepen uitvoert. Of de sportvereniging die enerzijds lidgelden ontvangt en anderzijds een kantine uitbaat. Hoe zit dit dan met het recht op BTW aftrek?


Gemengde belastingplichtigen hebben dus geen volledig recht op aftrek. Zij kunnen kiezen voor het systeem van het algemeen verhoudingsgetal of het systeem van het werkelijk gebruik. In het eerste scenario is de BTW slechts aftrekbaar volgens de breuk op basis van de omzet. Stel dat je belastingplichtige activiteit 80% uitmaakt van je totale omzet, dan mag je alle terug te vorderen BTW voor 80% mee in rekening nemen. De overige 20% komt mee in kosten.


In het tweede scenario, bij toepassing van het werkelijk gebruik, ga je de kosten toewijzen aan de één of de andere activiteit. Het is hier dat de wetgever enkele wijzigingen heeft doorgevoerd. Zo mag je het systeem van het werkelijk gebruik slechts toepassen als je dit op voorhand meldt aan de Administratie.


Enkele voorbeelden:


Wanneer je als belastingplichtige in het verleden het algemeen verhoudingsgetal toepaste maar nu wil overstappen naar het werkelijk gebruik moet je dit vóór 31 januari (maandaangever) of vóór 31 maart (kwartaalaangever) melden. De nieuwe regeling gaat dan vanaf 1 januari 2023 in werking.


Wanneer je een nieuwe zaak start of je wordt door een bijkomende activiteit een gemengde belastingplichtige , dan moet je dit tijdens je eerste actieve kwartaal melden.


Indien je in het verleden reeds het werkelijk gebruik toepaste, ook dan moet je dit melden. Je hebt hiervoor wel tijd tot 30 juni 2023.


Belangrijk om te melden dat deze kennisgeving aan de Administratie eenmalig is maar wel voor de volgende vier jaren geldig is. Je kan dus niet elk jaar van systeem wisselen. Anderzijds is het wel belangrijk om deze melding tijdig te doen. Bij een laattijdige kennisgeving zal je het systeem van het werkelijk gebruik slechts kunnen toepassen vanaf 1 januari 2024. Voor 2023 ben je dan verplicht om het algemeen verhoudingsgetal toe te passen. Een gewaarschuwd man is er twee waard.


Heb je twijfels wat voor jou de meest interessante formule is, contacteer ons en we bekijken jouw persoonlijke situatie.

Comments


bottom of page